Öğretim Üyesi Alım İlanı (Başvuru süresi sona ermiştir)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Sıra Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kadro Adet Nitelik
Derece
1 Mimarlık Peyzaj Peyzaj Mimarlığı Profesör 1 1 Peyzaj Ekolojisi ve Fiziki Coğrafya alanlarında çalışmaları olmak.
2 Mühendislik Biyomedikal Müh. Biyomedikal Müh. Profesör 1 1 Alfa, Beta, Gama Radyasyon Dedektör Sistemleri Üretimi ve Radyasyon Yarı İletken Etkileşmeleri konularında çalışmaları olmak.
3 İktisadi ve İdari Bil. İşletme Finans Profesör 1 1 Stres Testleri ve Yapay Sinir Ağları konularında çalışmaları olmak.
4 Mühendislik Biyomedikal Müh. Biyomedikal Müh. Doçent 1 1 Güvenilirlik ve Olasılık Analizi, Yapısal Performans Analizi alanlarında çalışmaları olmak.
5 Mimarlık Mimarlık Yapı Doçent 1 1 Ekolojik Tasarım, Geleneksel Mimari ve Sürdürülebilirlik alanlarında çalışmaları olmak.
6 Mimarlık Mimarlık Mimarlık Tarihi Doçent 1 1 Kentsel Tasarım ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
7 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1 Bitkisel Antimikrobiyeller ve Raf Ömrü alanlarında çalışmaları olmak.
8 İktisadi ve İdari Bil. İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
9 Mimarlık Mimarlık Bina Bilgisi Yardımcı Doçent 3 1 Sayısal ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mimarlıkta Bilgi Teknoloji alanlarında çalışmaları olmak.
10 Mühendislik Biyomedikal Müh Biyomedikal Müh. Yardımcı Doçent 3 1 Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR

 

  1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
  2. Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.
  3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  4. Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.
  5. Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
  6. Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.
  7. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

İlanımız 22.03.2017 tarihinde Sabah Gazetesinde yayınlanmıştır.

 

Son başvuru tarihi 05.04.2017’dir. Adayların aşağıdaki formları doldurmaları gerekmektedir.

  1. İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkelerinde yer alan EK-1 formu
  2. Başvuru formu
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu