2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 21- (1) Kesin kayıt için gerekli belgeler:

  1. a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
  2. b) Lise diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
  3. c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

ç) Adayın başvurduğu program türüne göre EK-1’ de sunulan sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği

  1. d) İDÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı,
  2. e) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  3. f) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  4. g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),

ğ) İki adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

  1. h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,  ( kayıt esnasında öğrenci işleri tarafından verilecektir )

(2) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.

 

Öğrenim Ücreti İçin Banka IBAN Numarası

 

ZİRAAT BANKASI

 

TR30 0001 0015 3380 5606 4950 09