Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Eylül-2019 Dönemi Başvurusu

Öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının  atanabileceği alanlar Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201 bağlantısında belirtilmiş olup, başvuru sahiplerinin ilgili öğretmenlik alanları için mezuniyet alanlarının uygunluğunu kontrol ederek ve bu koşulu sağlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Eylül-2019 Dönemi Başvurusu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.Telefon: 0 232  260 1004-480