Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahar Yarıyılı Ek Kontenjan İlanı

 

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İşletme Anabilim Dalında ilgili Programlara ek kontenjan başvurusu alınacaktır.

 

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
 

Kontenjan

 

AÇIKLAMA

İşletme Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı 12 Lisans mezunu olmak.
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15

 

BAŞVURU TARİHLERİ:06 – 12 ŞUBAT 2019

Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 13 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA

 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI: 14 ŞUBAT 2019

 

KESİN KAYIT TARİHİ: 15 ŞUBAT 2019

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Aşağıda belirtilen belgelerin Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenmesi zorunludur. Eksik Bilgi ile başvurular değerlendirilmeye alınmaz.)

 

  • Lisans geçici mezuniyet belgesi veya diploma,

Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlamış olanların almış oldukları Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi

  • Fotoğraf, (( 4,5×6) son altı ayda çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf olmalıdır),
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış transkript (Diploma eki transkript olarak değerlendirilmemektedir)

*  Öğrencinin mezuniyet başarı puanı 100 (yüz) üzerinden ifade edilmemiş ise Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

  • Onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (15 ARALIK 2019 tarihinden sonra alınan Adli Sicil Belgesi geçerlidir.)

 

ÖĞRENCİ KABULÜ VE PROGRAMIN AÇILMASI:

  • Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans programları ücretlidir. Öğrenim ücreti bir (1) AKTS başına- (elli) TL olup bir dönem ücreti 45 AKTS karşılığı 2.250-TL dir.
  • Dersler 2 dönemde tamamlanacak olup; Toplam ücret 4.500.- TL’dir.

 

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile ilgili program için belirlenmiş kriterleri haiz olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır ve bu adaylarla ilgili olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

 

 

 

İletişim bilgileri:

Adres: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Binası Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1.Kat– Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:12-14 Karabağlar-İZMİR

Tel: 0 (232) 260 10 01-03 (Dahili: 269)

E-posta: sbe@idu.edu.tr