Görevde Yükselme Sınav İlanı

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

İDU-GÖREVDE-YÜKSELME-SINAV-İLANI-01.02.2019

BAŞVURU-ÜST-DİLEKÇESİ-ÖRNEĞİ-EK-2

İDU-SINAV-KONU-BAŞLIKLARI KADRO-LİSTESİ

KAPALI-ZARF-DİLEKÇE-ÖRNEĞİ-EK-1